mariposamedica

Leczenie stomatologiczne dzieci szkół podstawowych w ramach NFZ na mocy porozumienia z Miastem Ząbki.

Leczenie stomatologiczne dzieci do 18-go roku życia w ramach NFZ (umowa odrębna) w tym przedszkola i szkoły średnie.

Zapraszamy do zapisywania wszystkich dzieci szkolnych i przedszkolnych do naszych stomatologów.

tel. 510 519 303